Top
Administrativní budova Finančního úřadu Veselí nad Moravou je novostavbou v lokalitě, která bude výhledově plnit funkci hlavního náměstí. V současné době je z urbanistického hlediska prostor definován jen z části. Předpokládá se dostavba souvisejících parcel a uzavření celého prostoru. Budova je navržena jako samostatně stojící objekt jednoduchého kubického tvaru. Základní forma objektu je plasticky členěna předsazenou zavěšenou fasádou se slunolamy. Ambivalentní členění fasády, bez určující osovosti či orientace objektu.
Lokalita: Veselí n. Moravou
náměstí Míru
Projekt: 2006
Realizace: 2007 - 2008
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Lazaretní 1/7
615 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Lazaretní 1/7
615 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů