Top
Novostavba v památkové zóně Boskovic je součástí uliční fronty tradiční městské zástavby s nepravidelně ustupující uliční čárou a průchody do vnitrobloku. Tvarosloví hledá moderními prvky odpověď na soužití s plasticitou a měřítkem stávajících staveb v daném historickém kontextu.

Stavba byla nominována na Cenu Klubu za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí.

Realizaci této stavby provedla společnost ATX Realizace Staveb.
Lokalita: Boskovice
Masarykovo náměstí
Projekt: 2001
Realizace: 2002
   
Autoři: Rostislav Jakubec
  Tomáš Beránek
  Zdeněk Eichler

Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů