Top
Bytový dům Pošta III na ulici Hybešova je další etapou přestavby původně průmyslového areálu na polyfunkční s převažující složkou bydlení. Objekt je sestaven ze dvou hmot propojených přízemím částečně zapuštěným do terénu. Objem stavby je akcentován hmotou bytu v pátém nadzemním podlaží.
Lokalita: Blansko
Hybešova
Projekt: 2008 / 2009
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů