Top
Novostavba bytového domu je navržena na hranici areálu tvořeného dvěma stávajícími stavbami, u kterých investor připravuje jejich přestavbu na bytové objekty s doplňkovou komerční / administrativní funkcí v parteru. Součástí areálu je plocha dvora využívaná jako parkoviště.

Koncept novostavby bytového domu řešeného tímto projektem předpokládá variantu, kdy bude hlavní dopravní komunikace, která vytvoří novou ulici, vedena po severozápadním a severním okraji funkční plochy S-27, tj. podél hranice parcel, na kterých je tento bytový dům umisťován. Dům by díky tomu byl situován v nárožní pozici, nevznikaly by štítové zdi bez oken na hranici pozemku a realizací objektu by byla iniciována další zástavba a stabilizace nyní nevyužívaného navazujícího území.
Lokalita: Břeclav
U Stadionu
Koncept: 2018
   
Autoři: Štěpán Tomas
  Rostislav Jakubec
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů