Top
Polyfunkční dům je situován do prostoru náměstí v ploše vymezené regulačním plánem. Ze společné podzemní části sloužící potřebám parkování vyrůstají nad terén dva samostatné objekty. Svým výrazem a výškou pomáhají eliminovat strohé působení objektů podél západní strany náměstí. Výsledkem je doplnění chybějící strany náměstí v podobě „nové dominanty“, která si v důležitých pohledech uchovává drobnější měřítko a stabilizuje centrální lokalitu města.
Lokalita: Blansko
nám. Republiky
Studie: 2017
   
Autoři: Štěpán Tomas
  Rostislav Jakubec
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů