Top
Novostavba bytového domu je součástí zástavby lemující Sušilovo náměstí v Rousínově. Původním záměrem investora bylo stavebně upravit původní objekt. Jeho stav se však ukázal být natolik havarijním, že prostředky vynaložené na jeho obnovu a údržbu byly výrazně za hranicí ekonomicky přijatelných nákladů.

Původní dům byl odstraněn a na jeho místo jsme navrhli novostavbu, která svým tvarovým řešením navazuje na stávající zástavbu a současně přiměřeným způsobem vstupuje současnějším výrazem do území s objekty, jejichž stáří mnohdy přesahuje i 100 let.
Lokalita: Rousínov
Sušilovo náměstí
Projekt: 2018 / 2019
Realizace: 2020 / 2021
   
Autoři: Štěpán Tomas
  Rostislav Jakubec
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů