Top
Nové sídlo významného distributora sportovního vybavení. Rozměrná skladovací hala doplněná o kompletní administrativní zázemí nutné pro prezentaci společnosti a zajištění kompletní administrativní a jiné technické činnosti související s distribucí a marketingem zastupovaných značek.

Navržený dvoupodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou je řešen jako celistvá hranolová hmota s architektonickým prvkem vystouplé fasády administrativní části. Jednoduché průčelí administrativní části je v patře prolomeno okenními prvky, ztvárnění obou nároží akcentuje obchodní prostory jinak převážně skladovacího objektu. Celkové řešení se snaží vycházet z tradičních principů architektury s důrazem na klasický architektonický detail
Lokalita: Jinačovice
Jihomoravský kraj
Projekt: 2018 / 2019
Realizace: 2019 - 2020
   
Autoři: Tomáš Indra
  Rostislav Jakubec
  Martin Mrlík
  Štěpán Tomas
  Vendula Kolářová
  Domika Pjatáková
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů