Top
Rekreační areál je navržen v místě původního rekreačního střediska SSM u Brněnské přehrady. Obdobně jako původní areál je i nově navrhovaný řešen sestavou samostatně stojících objektů určených pro hromadnou rekreaci. Areál se bude sestávat z novostavby hotelu, čtyř rekreačních objektů a venkovních ploch sloužících pro vzájemné komunikační propojení jednotlivých objektů a dopravní obsloužení areálu.

Pětipodlažní objekt hotelu s jedním podzemním podlažím a čtyřmi nadzemními je situován přibližně v pozici původního již odstraněného objektu. Samostatně stojící dvoupodlažní rekreační objekty jsou situovány ve zbylé ploše areálu. Všechny objekty jsou umístěny a dispozičně řešeny tak, aby měly nerušený výhled západním směrem k přehradě.

Jednotlivé stavby jsou shodně navrhovány jako tvarově jednoduché kubické hmoty využívající pravidelného opakování čtvercové nebo obdélníkové geometrie k vytvoření grafického vzoru v pohledově nejexponovanější části fasády. Ta je vždy prolomena velkými prosklenými plochami nebo terasami orientovanými převážně k přehradě.
Lokalita: Brno
Brněnská přehrada
Projekt: 2015
Projednání: 2016 / 2017
   
Autoři: Štěpán Tomas
  Tomáš Indra
  Rostislav Jakubec
   
Spolupráce: Tomáš Chuděj
   
Vizualizace: Norbert Walter

Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů