Top
Administrativní objekt je součástí aktualizace 2.etapy původního záměru výstavby polyfunkčního celku - prodejny Billa (1.etapa - realizováno) a navazujícího administrativně obchodního objektu. Úkolem bylo přizpůsobení záměru aktuálním funkčním a estetickým požadavkům nového investora. Respektováním základního objemového řešení původního návrhu je zachováno kaskádovité uspořádání hmot domu, které graduje směrem k nároží a odráží tak výškové poměry navazující zástavby. Provozně je budova členěna na dvě základní funkce – obchodní (prodejní jednotky v parteru) a administrativní (kanceláře v ostatních podlažích).
Lokalita: Pardubice
Jana Palacha
Projekt: 2012
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Lazaretní 1/7
615 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Lazaretní 1/7
615 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů