Top
ABCentrum Blansko je přestavbou a dostavbou souboru objektů a dotváří urbanistickou strukturu centra. V úrovni chodce jsou navrženy městotvorná řešení uživatelsky vlídného prostoru. Výstavba kapacitního parkovacího domu řeší zatížení dopravou.

Budova je navržena jako sestava tří objektů jednoduchých geometrických tvarů. Základní forma objektu je členěna nepravidelnou kompozicí okenních otvorů a výkladců, doplněná stínícími prvky.
Lokalita: Blansko
Wanklovo náměstí
Projekt: 2007 / 2009
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Lazaretní 1/7
615 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Lazaretní 1/7
615 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů