Top
Polyfunkční dům Wanklovo náměstí (dřívější název projektu ABCentrum Blansko) je přestavbou a dostavbou souboru objektů a dotváří urbanistickou strukturu centra. V úrovni chodce jsou navrženy městotvorná řešení uživatelsky vlídného prostoru. Výstavba kapacitního parkovacího domu řeší zatížení dopravou.

Budova je navržena jako sestava tří objektů jednoduchých geometrických tvarů. Základní forma objektu je členěna nepravidelnou kompozicí okenních otvorů a výkladců, doplněná stínícími prvky.

Obvodový plášť stávajícího objektu bude rozdělen do dvou vrstev. První vrstva bude úroveň stávajícího pláště prolomená nepravidelně rozmístěnými okenními otvory. Tato úroveň pláště bude vnímána jako pevná neprostupná fasáda uzavírající vnitřní prostor obsahující bytové jednotky. Aby byla výrazná hmota objektu odlehčena a získala prostorovou hloubku, která stávajícím sousedním objektům chybí, a současně aby byl navýšen uživatelský komfort navržených bytů, bude po celém obvodu stávajícího objektu realizován prvek obdobný pavlači. Na úrovni každého podlaží tím bude vytvořen exteriérový prvek, který zejména ve vyšších podlažích eliminuje vliv pro některé uživatele nepříjemné výšky objektu. Takto vytvořené pavlače budou na vnějším líci vzájemně vertikálně propojeny lamelovými dílci uspořádanými do geometrické struktury. Lamelové dílce ve spojení s pavlačemi vytvoří druhou transparentní část pláště.
Lokalita: Blansko
Wanklovo náměstí
Projekt: 2007 / 2009
Revize: 2018 / 2019
ÚR: 09/2021
   
Autoři: Rostislav Jakubec
  Štěpán Tomas
   
Spolupráce: Dominika Pjatáková
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů