Top

ATX Architekti - architektonická kancelář zabývající se zpracováním návrhů a dokumentace všech typů staveb a urbanistických celků.
Projekty jsme schopni zpracovat v rozsahu od ověřovacího konceptu, studie, dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení, včetně realizační dokumentace až po detailní návrhy interiérů. V průběhu realizace stavby zajišťujeme pro investora autorský a technický dozor tak, aby výsledné dílo bylo provedeno technicky správně, v souladu s odevzdanou dokumentací a odpovídalo původnímu investorem odsouhlasenému návrhu. Projekty realizujeme v úzké spolupráci s vybranými a prověřenými oborovými specialisty a stavebními techniky.

Rozsah zpracování projektu vždy přizpůsobujeme individuálním požadavkům a specifickým nárokům každého úkolu. V celém procesu poskytovaných služeb je pro nás prioritou flexibilní kontakt se zákazníkem, splnění zadaných požadavků a dodání návrhu díla, které bude vysoce hodnotné po stránce funkční, provozní i estetické.

Díky úzké spolupráci se společností ATX Realizace staveb, s.r.o. zajišťujeme komplexní dodávku služeb pro realizaci investičního záměru klienta.
 

Ing. arch. Rostislav Jakubec jednatel | ČKA 02925 jakubec@atxarchitekti.cz +420 602 115 580
Ing. Tomáš Indra jednatel | ČKAIT 1004734 indra@atxarchitekti.cz +420 605 257 212
Ing. et Ing. arch. Tomáš Chuděj architekt chudej@atxarchitekti.cz +421 905 264 825
Ing. arch. Nicol Kasalová junior architekt kasalova@atxarchitekti.cz +420 605 409 870
Ing. arch. Nela Sonnenschein junior architekt sonnenschein@atxarchitekti.cz +420 605 409 870
Sabina Němcová asistentka nemcova@atxarchitekti.cz +420 605 409 870

ATX Realizace Staveb - společnost zajišťující dodavatelskou činnost v provádění staveb a interiérů. Pro investory zajišťujeme kompletní sortiment služeb od přípravy investičního záměru, výběru subdodavatelů, přes dodávku a vedení stavby, technický dozor investora až po zajištění servisu v průběhu užívání hotové stavby. Díky dlouholeté praxi, ověřeným postupům a pečlivému přístupu dodáváme našim klientům profesionální služby, které zajistí realizaci jejich záměrů v dohodnutých termínech, nejvyšší kvalitě a ve sjednaných cenách.

Ing. Tomáš Indra jednatel | ČKAIT 1004734 indra@atxarchitekti.cz +420 605 257 212
Ing. arch. Rostislav Jakubec jednatel | ČKA 02925 jakubec@atxarchitekti.cz +420 602 115 580
Ing. Radoslav Král projektant | ČKAIT 1002855 kral@atxarchitekti.cz +420 728 815 530
Ing. Jaroslav Brach projektant | stavbyvedoucí brach@atxarchitekti.cz +420 703 144 440
Sabina Němcová asistentka nemcova@atxarchitekti.cz +420 605 409 870

Za skvělou a déle trvající spolupráci v minulých letech děkujeme:
architekti | Dominika Pjatáková, Vendula Kolářová, Kristýna Potůčková, Veronika Kubalcová, Hana Zatloukalová, Šárka Macháčková, Kateřina Horych (Krkošková), Monika Kouřilová (Oravcová), Aleš Javůrek, Pavel Hendrych a další
asistentky | Vendula Pavlíková (Kučerová), Michaela Hortová

Zakládajícími osobami společnosti ATX Architekti, s.r.o. v roce 2001 byli Tomáš Beránek, Zdeněk Eichler a Rostislav Jakubec

Zakládajícími osobami společnosti ATX Realizace Staveb, s.r.o. v roce 2005 byli Tomáš Beránek, Zdeněk Eichler, Tomáš Indra, Rostislav Jakubec st., a Rostislav Jakubec

 

Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů